Stanovy pokračování

31. ledna 2017 v 13:16 | Silva |  Dokumenty
Čl. X
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména dary a příspěvky právnických a fyzických osob, výnosy majetku, členské příspěvky (pokud jsou vybírány), dotace a granty.
3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, které každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.
  1. Získávání finančních a hmotných prostředků z úhrad za služby poskytované v rámci účelu a cílů spolku a z případného podnikání, které bude mít charakter pouze doplňkové vedlejší činnosti spolku sloužící výlučně k podpoře hlavní činnosti spolku nebo k hospodárnému využití jeho majetku, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, není v rozporu s těmito stanovami. Orgány spolku jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu.
5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
Čl. XI
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodně současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku. Spolek má právo v souladu s účely své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
Tyto stanovy nabyly platnosti a účinnosti na mimořádné členské schůzi dne 8.1.2017, kde byly řádně projednány a odsouhlaseny.
V Osíčku dne 8.1.2017
Zapsala: Ověřila:
Mgr. Silvie Walterová MVDr. Dana Walterová
Statutární orgány:
MVDr. Dana Walterová
Mgr. Silvie Walterová
Josef Horník
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama