Říjen 2013

Veřejná sbírka

11. října 2013 v 13:36 | Silva |  Rozhledna
Dne 26.6.2013 vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky, dle kterého nebyly shledány důvody pro to, že veřejnou sbírku nelze konat. Jinými slovy: VEŘEJNÁ SBÍRKA ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA VÝSTAVBU ROZHLEDNY NA KELČSKÉM JAVORNÍKU BYLA POVOLENA. Osvědčení je ve fotogalerii ve složce Rozhledna.
Za účelem shromažďpvání prostředků byl zřízen zvláštní bankovní účet číslo 670100-2210562668/6210, BRE Bank S.A.
Dále jednáme o možnosti shromažďovat finanční prostředky pomocí dárcovských textových zpráv (DMS) a rovněž bude možné zakoupit předměty (placky, nálepky, propisky atd.) s logem sdružení. Tyto způsoby jsou zatím v přípravě, o dalším vývoji Vás budu informovat.
Za naše sdružení věříme, že se nám podaří nashromáždit dostatek prostředků, aby byla výstavba rozhledny realizována a turisté, kteří vyšplhají na Kelčský Javorník, se mohli pokochat výhledem z ní.

Děkuji za Vaše dary

Silva Walterová