Červenec 2012

Hodnocení vítězného návrhu

3. července 2012 v 8:39 | Silva |  Rozhledna
Hodnocení poroty:
"Architektonická, ideová a výtvarná vhodnost: věžovitá stavba kruhového půdorysu v kombinaci oceli a dřeva jde vstříc přírodním tvarům. Konstrukce je elegantní, jednoduchá, není v konfliktu se stávající sousední stavbou telekomunikační věže.
Finanční přiměřenost zvoleného řešení: odborná kalkulace nákladů ve výši 7,3 mil. Kč je přiměřená a odpovídá podmínkám soutěže.
Vhodnost a trvanlivost použitých materiálů: základový železobetonový blok, centrální ocelový sloup s ocelovým vřetenovým schodištěm s dřevěnými stupni i dřevěná vnější obálka dřevěných impregnovaných lamel zcela vyhovují požadavkům vhodnosti a trvanlivosti použitých materiálů i požadavkům na bezpečnost, požární odolnost a z velké části eliminují možnost vandalského poškození stavby."